Strona główna    Kontakt
Nasza Szkoła
Aktualności
Z Życia Szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców
Dla Uczniów
Komunikaty
Nasza Gazeta
Dokumenty
Linki

Wszystko o stypendium

INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

KRYTERIUM  DOCHODOWE DO STYPENDIUM     456 zł na osobę

Wnioski należy złożyć do 15 września 2013r.!!!

Na wnioskach podpisują się obydwoje rodzice !!!!

Do wniosku o stypendium należy dołączyć wszystkie dochody za sierpień 2013 rok:

         zaświadczenie o zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym

         nakaz płatniczy,  ostatni odcinek KRUS

         jeśli jest praca zawodowa – zaświadczenie o dochodach netto  za sierpień 2013r.

         jeśli jest się zarejestrowanym w Biurze Pracy – zaświadczenie z Biura Pracy za sierpień 2013r.

         jeśli jest praca dorywcza – oświadczenie o dochodach netto za sierpień z tytułu pracy dorywczej

         jeśli prowadzi się działalność gospodarczą –

* należy przedłożyć zaśw. z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania 

jeśli są to zasady ogólne – należy przedłożyć oświadczenie ile było dochodu netto w sierpniu 2013

jeśli jest to ryczałt – należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2012 oraz oświadczenie o dochodach netto z m-ca sierpnia 2013

Uczniowie, którzy do 15.09.2013 r. ukończyli 18 lat składają wniosek na siebie- faktury również biorą na siebie.

Uczniowie szkół średnich muszą przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub potwierdzić na wniosku, że są uczniami danej szkoły.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


Nasza szkoła | Aktualności | Z Życia szkoły | Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców | Dla uczniów | Komunikaty | Nasza Gazeta
Dokumenty | Linki

Stronę odwiedzono Liczniki internetowe razy