Strona główna    Kontakt
Nasza Szkoła
Aktualności
Z Życia Szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców
Dla Uczniów
Komunikaty
Nasza Gazeta
Dokumenty
Linki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

  1. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

  2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany   w ciągu 3 dni

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU
15 kietnia 2019 (poniedziałek), godzina 9.00 język polski 120 minut   
16 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00 matematyka 100 minut
17 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00 język obcy 90 minut

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;

  • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

  • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną  w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

  • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                    Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 wysokość ubezpieczenia na pierwsze dziecko wynosi 40 zł., na każde kolejne – 20 zł. Termin wpłaty – 21 września 2018 r.

Bohaterowie „Hobbita”
między nami szóstoklasistami

  

Nasi potrafią!

                  Na lekcji informatyki nasi uczniowie wyczyniają prawdziwe cuda! Zajrzyjcie sami!

   Nauka województw

Przy wspólnym stole podczas jedzenia składamy sobie dobre życzenia

               W ramach udziału w projekcie koordynowanym przez SANEPID pt. „Trzymaj formę” klasa III wraz z wychowawczynią p. Bożeną Kujdą robiła pyszne i zdrowe kanapki.

  

 

 

Karnawałowe stroje klasy II

        

 

Klasa V w przedstawieniu pt. „Przyjaciele” I. Krasickiego

 

  

 

Nowe szaty klasy IV

     

„Witajcie w Szerokim Świecie Hobbitonu”

  

 

 

              „Książki naszych marzeń”

            W roku szkolnym 2015/2016 nasza biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu pod patronatem MEN „Książki naszych marzeń”. Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży.

 Książki naszych marzeń. Uczniowie sami wybiorą, co chcą czytać

 

 

Warto wiedzieć, czyli nauka to nie wszystko:)

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Zdziarcu bierze udział w szeregu różnych programów i projektów. Oto one:

„Szklanka mleka”

http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole

  

 

„Owoce w szkole”

http://owocewszkole.org

        

„Mały mistrz”

http://www.malymistrz.pl

          

„Lepszy start”

 

informacja o wyjeździe do Domu Dziecka

informacja o wyjeździe do Rady Gminy

informacja o wyjeździe do redakcji gazety

informacja-o-wyjeździe-do-Warszawy

 

„Nie pal przy mnie, proszę”

2014-2015 Nie pal przy mnie, proszę

  

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Bezpieczne-użytkowanie-telefonów-komórkowych-ulotka

Informacja

Informacja dla rodziców

Profilaktyka prawidłowego zywienia

 

„Trzymaj formę”

http://www.trzymajforme.pl

Ulotka_dla_rodzicow

Broszurka_dla_uczniow

  

  

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Dopalacze

Dopalaczom stop

ulotka dopalacze

ulotka dopalacze -dla rodziców

NARKOTYKOM – stop

Ciekawe strony

Inf. Komenda Główna Policji

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów Ustawy o przeciwdziałania

Współczesne zagrożenia

  

 Komitet Rodzicielski

           Podczas ostatniego spotkania Rodziców w Szkole Podstawowej w Zdziarcu zdecydowano o wysokości składki na Komitet Rodzicielski. Wynosi ona 25 zł. dla pierwszego dziecka, 20 zł. dla drugiego i 10 zł. dla trzeciego dziecka.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.


Nasza szkoła | Aktualności | Z Życia szkoły | Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców | Dla uczniów | Komunikaty | Nasza Gazeta
Dokumenty | Linki

Stronę odwiedzono Liczniki internetowe razy