Strona główna    Kontakt
Nasza Szkoła
Aktualności
Z Życia Szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców
Dla Uczniów
Komunikaty
Nasza Gazeta
Dokumenty
Linki

Egzamin na kartę rowerową

Uczniowie klasy piątej i czwartej przez cały rok przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej. Uczyli się na zajęciach technicznych przepisów ruchu drogowego.

W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Drugi etap,  jazda praktyczna na rowerze, okazał się dla uczniów nieco łatwiejszy.  Wszystkim, którym udało się przejść pozytywnie oba etapy – gratulujemy otrzymania karty rowerowej. Bezpiecznej drogi.

Wyjazdy na basen

 

W bieżącym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, kontynuowane są w naszej szkole systematyczne wyjazdy na basen do Dąbrowy Tarnowskiej. W wyjazdach mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły po uzyskaniu aprobaty rodziców.  Zajęcia są prowadzone przez instruktorów dla dwóch grup wiekowych: starszej i młodszej. Celem wyjazdów jest propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony w wodzie sprawia wszystkim uczestnikom wyjazdów, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości.

 

 

Konkurs Poezji Religijnej

Dnia 4 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Partyni odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w hołdzie Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III

II kategoria – uczniowie klas IV – VII

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się bardzo dobrze. W kategorii klas młodszych Amelia Ryś zdobyła II miejsce, a Julia Krzysztofik III miejsce. Natomiast w kategorii klas starszych bezkonkurencyjna okazała się Aleksandra Żytniak, zajmując I miejsce.

 

Konkurs Matematyczny

W maju odbył się konkurs matematyczny w dwóch kategoriach wiekowych.

I kategoria – klasy IV i V

II kategoria – klasy VI i VII

Konkurs składał się z dwóch etapów, do drugiego etapu awansowało po 10 uczniów z każdej kategorii. Laureatami konkursu zostali:

W pierwszej kategorii:

I miejsce: Patryk Szwarnowiecki

II miejsce: Magdalena Janeczek

III miejsce: Sylwia Dykas

W drugiej kategorii:

I miejsce: Klaudia Gakan i Gabriela Błach

III miejsce: Kamila Ryś

 

RODO

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Szkole Podstawowej w Zdziarcu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

Dyrektor Szkoły

  Piotr Masłyk

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

  • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
  • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
  • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
  • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
  • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo  w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt  z Dyrektorem szkoły.

Proszę również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Nasza szkoła | Aktualności | Z Życia szkoły | Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców | Dla uczniów | Komunikaty | Nasza Gazeta
Dokumenty | Linki

Stronę odwiedzono Liczniki internetowe razy