Strona główna    Kontakt
Nasza Szkoła
Aktualności
Z Życia Szkoły
Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców
Dla Uczniów
Komunikaty
Nasza Gazeta
Dokumenty
Linki

DLA RODZICÓW

INFORMACJA

W dniu 07.03.2022r. (poniedziałek) od godz. 15.00 – 17.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VIII – (spotkania indywidualne         z wychowawcami klas).


Nauka zdalna dla klas V – VIII do  ferii zimowych

Od 27 stycznia 2022r. do 13 lutego 2022r. uczniowie  klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.  Uczniowie z klas I-IV i dzieci z oddziału przedszkolnego kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Od 14.02.2022r. do 27.02.2022r. będą trwać ferie zimowe.

CZAS TRWANIA LEKCJI W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA
Nr lekcji Czas trwania lekcji
1. 8.00 – 8.35
2. 8.50 – 9.25
3. 9.45 – 10.20
4. 10.50 – 11.25
5. 11.45 – 12.20
6. 12.35 – 13.10
7. 13.25 – 14.00
8. 14.15 – 14.50


Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkole  będzie odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.


Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 2301) informuję, iż:
1. W dniach 20, 21, 22 grudnia 2021r oraz 3, 4, 5 i 7 stycznia 2022r. klasy I – VIII będą realizowały nauczanie zdalne. Powyższa informacja nie dotyczy wychowanków oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.
2. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.
3. Przerwa świąteczna nie ulega zmianie i trwa od dnia 23 do 31 grudnia 2021r.


CZAS TRWANIA LEKCJI W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA
Nr lekcji Czas trwania lekcji
1. 8.00 – 8.35
2. 8.50 – 9.25
3. 9.45 – 10.20
4. 10.50 – 11.25
5. 11.45 – 12.20
6. 12.35 – 13.10
7. 13.25 – 14.00
8. 14.15 – 14.50


Szanowni Rodzice !
Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców  uczniów klas I-VIII  na indywidualne konsultacje z wychowawcami klas, które odbędą się 23 listopada  2021r. (wtorek) w godz. 15.00 – 17.00.


02.11.2021r. (wtorek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych


W dniu 28.09.2021r. (wtorek) o godzinie 16.00 odbędzie się w szkole zebranie  Rodziców

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy.


Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Materiały dotyczące szczepień opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

Pakiet o charakterze edukacyjnym zawiera:

filmy edukacyjne (dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych). Filmy odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. W atrakcyjny dla odbiorców sposób omówiona została historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom. Uczniowie poznają też konsekwencje związane z ryzykiem braku szczepień.

film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII
https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Materiały te odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 (materiał w załączniku).

szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyjne-

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 odbędzie się 1 września 2021r. O godzinie 8:00 zostanie odprawiona  Msza Święta,  następnie  udamy się do budynku szkoły na spotkanie z wychowawcami klas.

Dyrektor szkoły


Szanowni Rodzice !

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021r. uczniowie klas II-III wracają do nauki stacjonarnej.

Organizacja pracy Szkoły będzie  wyglądała następująco:

Oddział przedszkolny pracuje w dotychczasowym systemie.

Klasy II-III przychodzą do szkoły zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Klasy IV – VIII w dalszym ciągu uczą się w systemie zdalnym, w/g dotychczasowego planu lekcji w aplikacji Google Meet.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas II-III w dotychczasowych godzinach.

Piotr Masłyk


Od 19 kwietnia 2021r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność oddziału  przedszkolnego w szkole.


Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia do 18 kwietnia 2021r. zostały przedłużone obowiązujące obostrzenia, w tym nauczanie zdalne dla uczniów kl. I – III.


Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 01 do 06 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.


Szanowni Rodzice

W związku z rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021r, informuję, iż z dniem 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

1.Zawieszone zostają  zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach II-III.

2.Dla klas IV-VIII to kontynuacja nauczania zdalnego.

3.Odział przedszkolny pracuje w stacjonarnym trybie nauki w szkole.

4.Konsultacje dla uczniów kl. VIII  będą odbywać się według ustalonego wcześniej harmonogramu.


INFORMACJA O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oddział przedszkolny

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje,  że w dniach od 22 do 24 lutego 2021r.  prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2015, 2016 i 2017 roku do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zdziarcu.

      Zapisy dziecka do oddziału przedszkolnego dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 14.30.

Klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje, że w dniach od 22 do 24 lutego 2021r.  prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2014r. do klasy I Szkoły Podstawowej w Zdziarcu.

Do klasy I można zapisać również dziecko urodzone w 2015r. pod warunkiem, że odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej.

Zapisy dziecka do I klasy dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 14.30.


Szanowni Rodzice !

   Mając na uwadze szczególną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 •  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wprowadzone zostają w Szkole Podstawowej w Zdziarcu zdalne konsultacje nauczycieli  wychowawców z Rodzicami w związku z zakończeniem I semestru.

Kontakty nauczycieli z Rodzicami będą  odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 • telefonów komórkowych i stacjonarnych – za zgodą nauczyciela

 • komunikatorów takich jak Meet, Messenger – po uzgodnieniu

Obowiązuje termin w dniach od 02.02 – 05.02.2021r. od godz. 14.00-18.00, jednak konsultacje mogą odbywać się, o ile Rodzic zgłosi taką potrzebę i z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w wyznaczonym dniu i godzinie konsultacji w czasie odroczonym. Nauczyciel wyznaczy wówczas inny termin konsultacji.

Dyrektor szkoły


FERIE ZIMOWE

    Czas trwania ferii zimowych na terenie całej Polski  od 4 do 17 stycznia 2021 r.

    W szkole nie będzie organizowanej półkolonii dla uczniów kl. II-IV. Powrót do nauki zdalnej/stacjonarnej od 18.01.2021r.

Ferie 2021


Szanowni Rodzice !

  W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki informuję, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy II i III. Tym samym, do 29 listopada br. będą przedłużone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

CZAS TRWANIA LEKCJI W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Nr lekcji   Czas trwania lekcji
1 8.00  – 8.35
2 8.50  – 9.25
3 9.45  – 10.20
4 10.50 –  11.25
5 11.45 –  12.20
6 12.35 –  13.10
7 13.25 –  14.00
8 14.15 – 14.50

02.11.2020r. (poniedziałek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/radomyslwielki

Jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego?

Dni 12-13.10.2020r. są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

14.10 (Dzień Nauczyciela) – dzień wolny od zajęć

Od 10 października cały kraj staje się strefą żółtą. Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej w całej Polsce!

Strefy czerwone od 10 października:

Województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;

Nowe zasady i obostrzenia:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

W dniu 23.09.2020r. (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się w szkole zebranie  Rodziców

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy.

Jak skutecznie myć ręce

OKIEM PSYCHOLOGA

I. Koronawirus. Dlaczego tak się go boimy, co się dzieje w naszej głowie oraz jak się mniej niepokoić ?

II. Koronawirus. Dlaczego różnie reagujemy, jak okazywać wsparcie oraz co zrobić z domową nudą ?

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ TO NIE OKRES FERII,

SYTUACJA JEST BARDZO POWAŻNA,

UCZNIOWIE POWINNI PRZEBYWAĆ W DOMACH.

      Podczas ostatniego spotkania z rodzicami  miał miejsce wykład przygotowany przez panią Krystynę Kawę na temat codziennej diety dzieci. Pani Kawa w bardzo przystępny i obrazowy sposób przedstawiła  pięcioetapowy program ograniczania cukru w diecie dziecka. Skrót najważniejszych informacji znajduje się poniżej. Codzienna dieta polskich dzieci zawiera zbyt dużo cukru, a to negatywnie oddziałuje na ich zdrowie: cukier jest uzależniający, utrudnia koncentrację na lekcjach oraz wpływa na sposób odżywiania się w dorosłym życiu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile cukru jest w produktach, które powszechnie postrzegane są jako zdrowe. Nadmiar słodyczy i słodkich napojów wypiera z diety wartościowe produkty niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.My rodzice wszyscy chcemy aby nasze dzieci były zdrowe, radosne, pełne energii i chętne do nauki. Ale czasami nasze nieświadome wybory w kwestii jedzenia mogą przeszkadzać w osiągnięciu tego celu. Słodycze nie zrekompensują dziecku braku kontaktu z najbliższymi, więc nie traktujmy słodyczy jako zastępczego źródła dziecięcej radości!

Oto pięcioetapowy program ograniczania cukru w diecie dziecka:

 1. Zmniejszamy  spożycie słodkich napojów
 2. Ograniczamy słodycze do jednej porcji dziennie
 3. Przygotowujemy zdrowe śniadanie
 4. Przekonujemy, że deser nie zawsze musi być słodki, ale zawsze pyszny
 5. Odkrywamy, gdzie jeszcze ukrywa się zdradziecki cukier
 6. Świec przykładem–pij zwykłą wodę a nie smakową, nie kupuj napojów energetycznych!
 7. Dbaj o to aby dziecko spało już od godz. 22 a długość snu minimum  8 godz.
 8. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dostarczającym energię na cały dzień
 9. Pij wodę o temp.36*C, na każdy1 kg masy ciała 30ml wody  tj. uczeń ważący  45kgx30ml= 1350ml =1,35l dziennie
 10. Spożywaj 5x dnia warzywa i owoce
 11. Nie daj się omamić tym co pisze z przodu opakowania. Czytaj etykiety!
 12. Zachęcam do poszerzania wiadomości na temat zdrowia –  oglądnij film „Cały ten cukier”

Zapraszam na facebook „Zdrowo zwariowani”

INFORMACJA O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje,  że w dniach od 24 do 27 lutego 2020r.  prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2014, 2015 i 2016 roku do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zdziarcu. Zapisy  dziecka do oddziału przedszkolnego dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00. W piątek 27.02.2020r. od godz. 13.00 – 16.30. Osoba zapisująca proszona jest o przybycie wraz z dzieckiem.

Klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje, że w dniach od 24.02 do 27.02.2020r. prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2013r. do klasy I Szkoły Podstawowej w Zdziarcu. Do klasy I można zapisać również dziecko urodzone w 2014r. pod warunkiem, że odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Zapisy dziecka do I klasy dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00. W piątek 27.02.2020r. od godz. 13.00 – 16.30.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

W związku z obowiązkiem zapewnienia przez szkołę opieki stomatologicznej (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)), Szkoła Podstawowa w Zdziarcu zawarła porozumienie z NZOZ „Radomyśl Wielki” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej W. Nowak na wykonywanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, tj. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Według gminnego harmonogramu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdziarcu mogą korzystać ze świadczeń ogólnostomatologicznych w miesiącu czerwcu 2020r.

Co to są e-papierosy?

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.

Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

Jak działają e-papierosy?

E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

 • acetaldehyd,
 • formaldehyd,
 • akroleinę,
 • propanal,
 • nikotynę,
 • aceton,
 • o-metyl-benzaldehyd,
 • karcinogenne nitrozaminy.

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

Co to jest JUUL?

JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

Problem używania e-papierosów

W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu.

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?

Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

Układ narządów Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa
Układ oddechowy – podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
– zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).
Układ immunologiczny – indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
– zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
– zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).
Ośrodkowy
układ nerwowy
– zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
– upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
– skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).
Pozostałe układy – podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
– kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
– nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
– podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?

  • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
  • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
  • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.
 • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Na Zebraniu Rodziców w dniu 19.09.2019r. ustalono wysokość składki  w roku szkolnym 2019/2020

25zł – 20zł – 10zł

W dniu 19.09.2019r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się w szkole

zebranie  Rodziców.

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy.

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

                    Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 wysokość ubezpieczenia na pierwsze dziecko wynosi 40 zł, na każde kolejne – 20 zł. Termin wpłaty – 20 września 2019 r.

Oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje,  że w dniach od 11 do 14 marca 2019r. prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2013r. i 2014r. do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zdziarcu. Zapisy dziecka do oddziału przedszkolnego dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od godz.8.00 do 14.00. Osoba zapisująca proszona jest o przybycie wraz z dzieckiem.

Klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje,  że w dniach od 11 do 14 marca 2019r prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2012r.   do klasy I Szkoły Podstawowej w Zdziarcu. Do klasy I można zapisać dziecko urodzone  w 2013r. pod warunkiem, że odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Zapisy dziecka do I klasy dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od godz.8.00 do 14.00.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

  1. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;

 1. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany   w ciągu 3 dni

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU
15 kietnia 2019 (poniedziałek), godzina 9.00 język polski 120 minut   
16 kwietnia 2019 (wtorek), godzina 9.00 matematyka 100 minut
17 kwietnia 2019 (środa), godzina 9.00 język obcy 90 minut

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;

  • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

  • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną  w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

W dniu 06.02.2019r. (środa) o godzinie 16.00 odbędzie się w szkole zebranie  Rodziców.

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy.

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                    Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 wysokość ubezpieczenia na pierwsze dziecko wynosi 40 zł., na każde kolejne – 20 zł. Termin wpłaty – 21 września 2018 r.

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A – informacje

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A   to choroba zakaźna potocznie zwana żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk. Czynnikiem etiologicznym jest wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Rezerwuarem wirusa i źródłem zakażenia jest człowiek. Wirus wydalany jest z kałem. Początek choroby jest nagły i jej przebieg zależy w dużym stopniu od wieku i stanu zdrowia osoby zakażonej. Symptomy choroby to głównie objawy grypopodobne i dyspeptyczne (zmęczenie, gorączka, bóle brzucha, brak apetytu, mdłości, wymioty) oraz zażółcenie skóry. Żółtaczka utrzymuje się od jednego do kilku tygodni, towarzyszy jej powiększenie wątroby. Leczenie swoiste nie istnieje. Powrót do zdrowia najczęściej następuje w okresie 3 – 6 miesięcy od czasu wystąpienia objawów. Przebieg zakażenia u małych dzieci w ponad 90% jest bezobjawowy.

Drogi szerzenia:

– głównie drogą pokarmową poprzez spożycie skażonych produktów żywnościowych zwłaszcza nieumytych warzyw i owoców oraz skażonej wody,

– kontakt bezpośredni z osobą zakażoną np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom wirusowego zapalenia wątroby typu A jest bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu       i spożywaniu posiłków.

Skuteczną formą zapobiegania są również szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, które zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zaleca się:

– osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;

– osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących do tego celu;

– dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

INFORMACJA O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Oddział przedszkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje,  że w dniach od 20 do 23 lutego 2018r. prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2012 i 2013r. do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zdziarcu. Zapisy dziecka do oddziału przedszkolnego dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od godz.8.00 do 14.00. Osoba zapisująca proszona jest o przybycie wraz z dzieckiem.

Klasa I

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdziarcu informuje,  że w dniach od 20 do 23 lutego 2018r. prowadzone będą zapisy dzieci urodzonych w 2011r.   do klasy I Szkoły Podstawowej w Zdziarcu. Do klasy I można zapisać dziecko urodzone  w 2012r. pod warunkiem, że odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Zapisy dziecka do I klasy dokonują osobiście rodzice w sekretariacie dyrektora szkoły od godz.8.00 do 14.00.

BEZPIECZNE FERIE W 3 KROKACH

 

         Już w najbliższych dniach rozpoczną się ferie zimowe. Jazda na nartach, sankach czy łyżwach należą do najbardziej popularnych zajęć podczas ferii. Jednak zabawa w zimowych warunkach może skończyć się urazem, kolizją, a nawet niebezpieczną kąpielą w mroźnym stawie. Ekspert radzi, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a także jak właściwie reagować, gdy dojdzie do wypadku.

ZASADA 1 – Ślizgawki i sanki tylko z dala od ulicy

Jedną z ulubionych zimowych zabaw dziecięcych jest jazda na sankach. Ważne jednak, aby miejsca, w których dzieci się bawią były położone          z dala od jezdni i innych ciągów komunikacyjnych, a zabawom powinien towarzyszyć opiekun. Istotne jest też przygotowanie sprzętu do jazdy. Warto upewnić się, że sanki, czy inny przedmiot, służący do zabawy nie mają połamanych szczebelków ani wystających śrubek lub gwoździ. Przed rozpoczęciem zabawy należy również obejrzeć trasę zjazdu i usunąć z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie lub gałęzie. Dziecko musi również wiedzieć, że powinno dostosować jazdę do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, a także nie może przechodzić w poprzek toru. Nie należy także ślizgać się na chodnikach i przejściach dla pieszych. Częstym błędem jest także podczepianie sanek do samochodu lub motocyklu, co jest bardzo niebezpieczne.

Ekspert radzi

– Najczęstszą konsekwencją niekontrolowanych zabaw na ślizgawkach są złamania. Dzieci powinny wiedzieć, że jeśli dojdzie do groźnego upadku, to w pierwszej kolejności należy wezwać pomoc osób dorosłych lub zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999. Warto pamiętać, że w przypadku złamań nie powinno się wykonywać żadnych zbędnych ruchów, a tym bardziej nie próbować nastawiać złamania. Należy zachować spokój i ograniczyć niepotrzebne ruchy, a dorosły powinien podjąć próbę unieruchomienia dwóch sąsiednich stawów, wykorzystując do tego np. kawałek drewna lub szalik – zaleca ratownik medyczny Grzegorz Olszewski.

ZASADA 2 – Staw to nie lodowisko

Dzieci, które nie wybierają się na zorganizowane wyjazdy i będą chciały korzystać z miejscowych atrakcji, ważne, aby pamiętały, żeby do jazdy na łyżwach i sankach wybierały miejsca bezpieczne, najlepiej lokalne lodowiska, czy odpowiednio zlokalizowane górki i przebywały tam zawsze pod opieką osoby dorosłej. Bezwzględnie nie można traktować zamarzniętych jezior czy stawów jak lodowisk.

Ekspert radzi

Zabawa w miejscach niestrzeżonych, szczególnie na zamarzniętych stawach czy jeziorach, może nieść duże zagrożenie dla dziecka i pod żadnym pozorem dzieci nie powinny bawić się w takich miejscach. Niestety często dziecięca ciekawość bywa silniejsza niż zakaz rodziców i co roku dochodzi do tego typu zdarzeń. Jeśli dziecko wpadnie do wody, zagrożenie stanowi jej niska temperatura, dodatkowo zimowy strój utrudnia wydostanie się na powierzchnię lodu. Pamiętajmy, że w niskiej temperaturze szybciej tracimy energię i próba wydostania się samodzielnie z wody może okazać się bardzo trudna, a wręcz wyczerpująca po kilku sekundach. Dlatego w takim przypadku należy podjąć próbę wołania o pomoc, rozłożyć szeroko ręce w kierunku lodu i próbować na niego wpełznąć. Należy poruszać się w kierunku brzegu leżąc na lodzie. Jeśli natomiast lód pęka, pozostajemy w miejscu bez ruchu. W przypadku gdy osoba, która znalazła się w wodzie, jest blisko brzegu – należy podać jej kij lub szalik i starać się szybko wyciągnąć ją na powierzchnię, oczywiście niezwłocznie należy wezwać pomoc – podkreśla ratownik medyczny.

ZASADA 3 – Odpowiednia ochrona przed zimnem

Dzieci, które wychodzą bawić się na powietrzu, powinny być ubrane stosowanie do pogody. Podczas długich zimowych zabaw, należy pamiętać o takim ubiorze, aby nie doprowadzić do nadmiernego wychłodzenia organizmu. Idąc na górkę, czy lodowisko warto wyposażyć dziecko w termos z ciepłym napojem. Właściwy ubiór jest również elementem, który pomaga uchronić przed zachorowaniem na grypę i infekcje grypopodobne.

Ekspert radzi

Zbyt długie przebywanie w niskiej temperaturze może doprowadzić do wychłodzenia ciała lub w skrajnych przypadkach do odmrożeń. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności ważne jest, aby jak najszybciej znaleźć się w ciepłym (ale nie gorącym) pomieszczeniu. Jeśli to możliwe próbujmy wykonywać proste ćwiczenia np. pajacyk czy przysiady, żeby się rozgrzać. Wychłodzone miejsca należy powoli ogrzać np. mocząc w letniej wodzie. Częstym błędem jest przykładanie rąk np. bezpośrednio do kaloryfera lub gorącego termoforu. Odmrożonych miejsc nie należy pocierać ani masować, domowym sposobem jest ich okrycie. Jeżeli w odmrożonym miejscu powstały pęcherze, nie należy ich przekłuwać. Należy pić ciepłe i słodkie napoje. Rodzice powinni także pamiętać, że każdy rodzaj odmrożenia wymaga konsultacji lekarskiej – podpowiada ratownik medyczny.

Dziecięca fantazja często nie zna granic, a chwila beztroskiej zabawy może nieść negatywne skutki. Należy zatem wciąż edukować dzieci i przypominać im podstawowe zasady bezpieczeństwa, a także interesować się tym, w jaki sposób dzieci spędzają czas wolny.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy Państwa o najważniejszych sprawach związanych z działalnością naszej Szkoły:

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

                    Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 wysokość ubezpieczenia na pierwsze dziecko wynosi 40 zł., na każde kolejne – 20 zł. Termin wpłaty – 15 września 2017 r.

Rodzicu przeczytaj, bo warto!

Cyberbezpieczeństwo w szkołach –
list Minister Edukacji Narodowej

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.

W liście minister Anna Zalewska podkreśla, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Szefowa MEN wskazuje także na to, że może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Minister Anna Zalewska zwraca się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania z zasobów sieci.

– Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne – wskazuje w swoim liście szefowa MEN.

Minister edukacji prosi również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

Gry komputerowe

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Działania szkoły wynikające z przepisów prawa

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U., poz. 59, art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

Pozostałe działania MEN

W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.

Planowane jest również utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – działanie Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z MEN. OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej  w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora). Sieć ta będzie operowana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie, oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

1) usługi dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz

2) dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Wdrożenie OSE pozwoli na m.in.: zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.

Dodatkowo w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.

Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych” oraz innymi materiałami. Materiał dostępny jest pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/.

Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.

Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.

Dodatkowo w ministerstwie edukacji powstaje Zespół Kryzysowy, którego zadaniem jest podjęcie szerokorozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie. W skład Zespołu zaproszone zostaną instytucje publiczne i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym te realizujące działania zlecone przez MEN w ramach zadania publicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

20161212082538514

20170116093025628

20170116094007369

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodzic+-w

 Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 8 listopada do 18 listopada 2016 roku w naszej Szkole była prowadzona ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;
2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

                    Szanowni Rodzice, informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 wysokość ubezpieczenia na pierwsze dziecko wynosi 30 zł., na każde kolejne – 15 zł. Termin wpłaty – 15 września 2016 r.

„Książki naszych marzeń”

            W roku szkolnym 2015/2016 nasza biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu pod patronatem MEN „Książki naszych marzeń”. Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród dzieci i młodzieży.

Książki naszych marzeń. Uczniowie sami wybiorą, co chcą czytać

 Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników dla kl III

Wykaz podręczników – 2015-2016 Kl V-VI

Warto wiedzieć, czyli nauka to nie wszystko:)

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Zdziarcu bierze udział w szeregu różnych programów i projektów. Oto one:

„Szklanka mleka”

http://www.arr.gov.pl/mleko-w-szkole

  

„Owoce w szkole”

http://owocewszkole.org

        

„Mały mistrz”

http://www.malymistrz.pl

          

„Lepszy start”

informacja o wyjeździe do Domu Dziecka

informacja o wyjeździe do Rady Gminy

informacja o wyjeździe do redakcji gazety

informacja-o-wyjeździe-do-Warszawy

 „Nie pal przy mnie, proszę”

2014-2015 Nie pal przy mnie, proszę

  

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Bezpieczne-użytkowanie-telefonów-komórkowych-ulotka

Informacja

Informacja dla rodziców

Profilaktyka prawidłowego zywienia

„Trzymaj formę”

http://www.trzymajforme.pl

Ulotka_dla_rodzicow

Broszurka_dla_uczniow

  

  

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Dopalacze

Dopalaczom stop

ulotka dopalacze

ulotka dopalacze -dla rodziców

NARKOTYKOM – stop

Ciekawe strony

Inf. Komenda Główna Policji

Skutki prawne związane z naruszeniem przepisów Ustawy o przeciwdziałania

Współczesne zagrożenia

  

Komitet Rodzicielski

Podczas ostatniego spotkania Rodziców w Szkole Podstawowej w Zdziarcu zdecydowano o wysokości składki na Komitet Rodzicielski. Wynosi ona 25 zł. dla pierwszego dziecka, 20 zł. dla drugiego i 10 zł. dla trzeciego dziecka.

Rodzicu! – Pamiętaj, że to ty jesteś największym autorytetem dla swojego dziecka

znalezione na: demotywatory.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.


Nasza szkoła | Aktualności | Z Życia szkoły | Grono Pedagogiczne
Dla Rodziców | Dla uczniów | Komunikaty | Nasza Gazeta
Dokumenty | Linki

Stronę odwiedzono Liczniki internetowe razy